Wentylacja Płuc NIV

Szkolenia na temat nieinwazyjnej wentylacji płuc przy niewydolności oddechowej

Dobór rodzaju wentylacji i ustawienia w zależności od schorzenia

Optymalizacja leczenia
patient