Domowe Leczenie Tlenem

TLENOTERAPIA

DOMOWE LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ: PRZY UŻYCIU KONCENTRATORA TLENU

Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem leczenia Pacjentów z niewydolnością oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc jak przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) (powstałej min. wskutek palenia papierosów).  Pacjenci wymagający przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych zazwyczaj stosują ją bezterminowo, co wynika z najczęściej nieodwracalnego charakteru zaawansowanych chorób płuc
 
Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia które „zagęszczają” tlen z powietrza. 
Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii, gdzie wykonywane są niezbędne badania wstępne, m.in. spirometria (pomiar funkcji płuc) i gazometria (stężenie tlenu, i PCO2 we krwi). 
Według wymagań NFZ, pacjent korzysta z koncentratora samodzielnie w domu. Raz na 3 miesiące pielęgniarka z ośrodka terapii tlenem Poradni Pulmonologicznej odbywa wizytę w domu pacjenta, by ocenić jego stan. Oprócz tych wizyt konieczne są również regularne badania i wizyty Chorego w Poradni prowadzącej ośrodek leczenia tlenem. 
 
Domowa tlenoterapia wpływa na poprawę stanu Chorego. Ważna jest jednak jego świadomość o celach stosowanego leczenia i konieczności zaprzestania palenia papierosów, co jest warunkiem skuteczności terapii. Korzyści z tej formy leczenia obejmują m. in. poprawę jakości życia, zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji, wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc. Pacjent może przebywać podczas terapii  w domu, co ma pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie. 
ferfecto2perfecto22Zen-O conzentrator 3-500x500pobrane (1)