Kontrakt z NFZ

logo_nfz

                Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.


DSC00041

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ  na zakup aparatu CPAP i maski jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego. W diagnostyce wykorzystuje się poligrafię lub polisomnografię. Badanie na bezdech senny można przeprowadzić także prywatnie.

W celu uzyskania dofinansowania NFZ – udaj się do lekarza po zlecenie_wyroby_medyczne.

Może je wystawić:

 • Specjalista w dziecinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci,
 • Specjalista fizjoterapeuta
 • Specjalista ftyzjatrii bądź ftyzjatrii dziecięcej,
 • Geriatra
 • Lekarz rehabilitacji
 • Specjalista chorób wewnętrznych,
 • Specjalista kardiolog
 • Specjalista laryngolog,
 • Specjalista neurolog.

Zlecenie na zakup aparatów CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie. 

Zlecenie na aparat CPAP jest ważne na rok czasu od daty wystawienia.

E- zlecenie NFZ na CPAP

Wystawienie zlecenia elektronicznego na nowych zasadach,  e- zlecenia na CPAP, wygląda następująco: lekarz wystawia zlecenie w systemie, następnie jest ono od razu weryfikowane i zatwierdzane przez system NFZ ( pacjent, chcący zakupić sprzęt medyczny z refundacją, musi mieć ze sobą tylko Unikalny Numer Identyfikacyjny zlecenia i swój nr PESEL ).

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ  na zakup aparatu CPAP i maski jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego. W diagnostyce wykorzystuje się poligrafię lub polisomnografię. Badanie na bezdech senny można przeprowadzić także prywatnie.

Z uwagi na fakt, że maska jest elementem eksploatacyjnym realnie wpływającym na jakość terapii, wymagającym regularnej wymiany, NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia od 01.01.2023 roku wprowadził dofinansowanie na maski.

Aktualna Recepta na Refundację NFZ na Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego CPAP:  Kod P.102 lub U.02.01.00 (od 2024r) wynosi 1890zł. Aparat CPAP przysługuje nam bez zmian raz na 5 lat.

Maska pojawiła się za to w osobnej pozycji – Kod P.102A lub U.02.02.00 (od 2024r) – w limicie 20 zł i – Refundacja przysługuje co 6 miesięcy w wysokości 180 zł (90% z 200 zł).

Zlecenie  na zakup nowej maski czy też akcesoriów do niej może wystawić podobnie jak zlecenie na zakup samego aparatu są elektroniczne wystawiane przez lekarzy ze specjalizacją:

 • Lekarz chorób płuc lub chorób płuc u dzieci,
 • Fizjoterapeuta
 • Geriatra
 • Chorób wewnętrznych,
 • Pulmonolog,
 • Specjalista ftyzjatrii i ftyzjatrii dziecięcej,
 • Laryngolog,
 • Neurolog,
 • Kardiolog,
 • Pediatra,
 • Lekarz rehabilitacji,
 • Lekarz opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • Lekarz medycyny rodzinnej,
 • Lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu)

oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale)

Przy zakupie należy podać Unikalny Numer Identyfikacyjny Zlecenia wraz z numerem PESEL.

Można uzyskać dodatkowe dofinansowanie z MOPS-u – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub PCPR-u – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON-u – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, oprócz dokumentów potwierdzających Państwa uprawnienia, należy przedstawić fakturę pro-forma na aparat oraz kopię zlecenia potwierdzonego w NFZ.
Po otrzymaniu zgody PFRON/PCPR wystarczy dostarczyć kopię zgody i mogą Państwo odebrać aparat.
Rozliczenie z NFZ i PCPR/MPOS/PRFON pozostaje w naszej gestii 🙂

Firma Respicare posiada Umowę Nr 070600480240001 o Udzielnie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (obejmuje cały kraj, nie zależnie od oddziału NFZ).

NFZ logo