Kontrakt z NFZ

logo_nfz

                Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.


DSC00041

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ  na zakup aparatu CPAP i maski jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego. W diagnostyce wykorzystuje się poligrafię lub polisomnografię. Badanie na bezdech senny można przeprowadzić także prywatnie.

Refundowany wyrób medyczny, tak i na aparat CPAP i maska pacjent musi otrzymać odpowiednie zlecenie . Jak na każdy refundowany wyrób medyczny, tak i na aparat CPAP i maski pacjent musi otrzymać odpowiednie zlecenie. Może je wystawić:

  • specjalista w dziecinie chorób płuc lub chorób płuc u dzieci,
  • specjalista ftyzjatrii bądź ftyzjatrii dziecięcej,
  • specjalista chorób wewnętrznych,
  • specjalista laryngolog,
  • specjalista neurolog.

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na aparat CPAP?

W celu uzyskania dofinansowania NFZ – udaj się do lekarza po zlecenie_wyroby_medyczne.

Lekarz Chorób Płuc „Pulmonolog”, Chorób wewnętrzny, Laryngolog,  może wystawić zlecenie na zakup aparatów CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie. 

Od 2023 roku ulega zmianie proces wystawiania i realizacji wniosków na aparaty CPAP.
Zamiast papierowej wersji zlecenia, którą należało potwierdzić w oddziale NFZ, wprowadzone zostały zlecenia elektroniczne, internetowo weryfikowane i zatwierdzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zlecenia elektroniczne wystawiane są przez lekarzy (chorób płuc, chorób wewnętrznych, laryngologów) oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale).
Zlecenia elektroniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.

E- zlecenie NFZ na CPAP

Wystawienie zlecenia elektronicznego na nowych zasadach,  e- zlecenia na CPAP, wygląda następująco: lekarz wystawia zlecenie w systemie, następnie jest ono od razu weryfikowane i zatwierdzane przez system NFZ ( pacjent, chcący zakupić sprzęt medyczny z refundacją, musi mieć ze sobą tylko Unikalny Numer Identyfikacyjny zlecenia i swój nr PESEL ).

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ  na zakup aparatu CPAP i maski jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego. W diagnostyce wykorzystuje się poligrafię lub polisomnografię. Badanie na bezdech senny można przeprowadzić także prywatnie.

Refundowany wyrób medyczny, tak i na aparat CPAP i maska pacjent musi otrzymać odpowiednie zlecenie .

Z uwagi na fakt, że maska jest elementem eksploatacyjnym realnie wpływającym na jakość terapii, wymagającym regularnej wymiany, NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia od 01.01.2023 roku wprowadził dofinansowanie na maski.

Dobrze znana nam dopłata w wysokości 1890 zł na zakup aparatu ( Kod P.102) pozostaje bez zmian, usunięto jednak zapis o tym, że powinien to być zestaw z maską CPAP.

Maska pojawiła się za to w osobnej pozycji (Kod: P.102A) w limicie 200 zł i – Refundacja przysługuje co 6 miesięcy w wysokości 180 zł (90% z 200 zł). Aparat CPAP przysługuje nam bez zmian raz na 5 lat.

Zlecenie  na zakup nowej maski czy też akcesoriów do niej może wystawić podobnie jak zlecenie na zakup samego aparatu są elektroniczne wystawiane przez lekarzy ze specjalizacją:

  • Chorób wewnętrznych,
  • Pulmonolog,
  • Laryngolog,
  • Neurolog,

oraz automatycznie zatwierdzane przez NFZ (bez wizyty w oddziale)

Przy zakupie należy podać Unikalny Numer Identyfikacyjny Zlecenia wraz z numerem PESEL.

Można uzyskać dodatkowe dofinansowanie z MOPS-u – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub PCPR-u – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz PFRON-u – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, oprócz dokumentów potwierdzających Państwa uprawnienia, należy przedstawić fakturę pro-forma na aparat oraz kopię zlecenia potwierdzonego w NFZ.
Po otrzymaniu zgody PFRON/PCPR wystarczy dostarczyć kopię zgody i mogą Państwo odebrać aparat.
Rozliczenie z NFZ i PCPR/MPOS/PRFON pozostaje dla nas 🙂

Firma Respicare posiada Umowę Nr 07-06-00480-15-02 (07R-1-01014-12-01-2021) o Udzielnie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (obejmuje cały kraj, nie zależnie od oddziału NFZ).

NFZ logo