Kontrakt z NFZ

logo_nfz

                Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.


DSC00041

Aparaty CPAP (AutoCPAP/BiPAP) – Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, obejmujący aparat z maską twarzową lub nosową oraz sprężarkę, podlegają refundacji 90 % dla dorosłych (100% dla dzieci) raz na 5 lat do wysokości limitu ustalonego przez NFZ na kwotę 2100 PLN, co oznacza, że pacjent otrzymuje refundację w kwocie 1890zł.

W celu uzyskania dofinansowania NFZ – udaj się do lekarza po zlecenie_wyroby_medyczne. Uwaga!!! Tylko Lekarz Chorób Płuc „Pulmonolog” może wystawić zlecenie na zakup aparatów CPAP do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ. Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie. 

Posiadamy Umowę Nr 07-06-00480-15-02 (07R-1-01014-12-01-2015/15) o Udzielnie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne (obejmuje cały kraj, nie zależnie od oddziału NFZ).
NFZ logo

Można uzyskać dodatkowe dofinansowanie z MOPS-u – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub PCPR-u – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) www.pfron.org.pl.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, oprócz dokumentów potwierdzających Państwa uprawnienia, należy przedstawić fakturę pro-forma na aparat oraz kopię zlecenia potwierdzonego w NFZ.
Po otrzymaniu zgody PFRON/PCPR wystarczy dostarczyć kopię zgody i mogą Państwo odebrać aparat.
Rozliczenie z NFZ i PCPR/MPOS/PRFON pozostaje w naszej gestii.