Filtr wielokrotnego użytku do DreamStation

40.00

DreamStation Auto CPAP firmy Philips Respironics posiada filtry łatwe do czyszczenia i wymiany. Filtr koloru ciemno niebieskiego, jest filtrem wielokrotnego użytku, który powinien być regularnie myty co 2 tygodnie oraz należy wymieniać co 6-12 miesięcy.

 

Opis

Niebieski filtr pyłków wielokrotnego użytku

Filtr pyłków: 100% poliestru, 88% wydajności w odniesieniu do cząstek wielkości 7–10 mikronów

Do właściwego działania urządzenia wymagana jest prawidłowa instalacja nieuszkodzonego niebieskiego filtra
pyłków dostarczanego przez firmę Philips Respironics. Urządzenie jest wyposażone w niebieski filtr pyłków wielokrotnego użytku z możliwością czyszczenia oraz jasnoniebieski
ultradokładny filtr jednokrotnego użytku. Niebieski filtr wielokrotnego użytku filtruje kurz oraz pyłki, natomiast jasnoniebieski ultradokładny filtr zapewnia dokładniejszą filtrację bardzo drobnych cząstek. Niebieski filtr wielokrotnego użytku musi być założony zawsze, gdy urządzenie pracuje.
Niebieski filtr wielokrotnego użytku jest dostarczany wraz z urządzeniem.
Urządzenie jest wyposażone w automatyczną funkcję przypominania o filtrach powietrza. Co 30 dni na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat przypominający o sprawdzeniu filtrów i ich wymianie zgodnie z instrukcjami.
Uwaga: ten komunikat ma wyłącznie charakter przypomnienia. Urządzenie nie wykrywa wydajności działania filtrów, ani nie monitoruje, czy filtr został wyczyszczony lub wymieniony.

dream7
1. Podnieść i otworzyć pokrywę filtra. W przypadku wymiany filtra wyjąć stary zespół filtrów.
2. Jeśli ma to zastosowanie, umieścić czysty niebieski filtr pyłków wielokrotnego użytku nad nowym, opcjonalnym jasnoniebieskim ultradokładnym filtrem jednokrotnego użytku i połączyć je stanowczym ruchem.